Potrzeby energetyczne

Budynki w Polsce mają duże potrzeby energetyczne, a duże zużycie energii przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 do atmosfery. Można je obniżyć, dzięki prostym rozwiązaniom technologicznym, mającym na celu oszczędzanie energii. Jednym ze sposobów są zabiegi termomodernizacyjne w budynkach takie jak wskazane w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2020 r. Poz. 22 z póżn. zm.)