Gmina Wola Mysłowska

Informacja

Programy, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na cele związane ze zmniejszeniem energochłonności budynków:

Program Czyste Powietrze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko

Budynki w Polsce mają duże potrzeby energetyczne, a duże zużycie energii przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 do atmosfery. Można je obniżyć, dzięki prostym rozwiązaniom technologicznym, mającym na celu oszczędzanie energii. Jednym ze sposobów są zabiegi termomodernizacyjne w budynkach takie jak wskazane w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2020 r. Poz. 22 z póżn. zm.)

Aktualności

Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska

Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska

Drukuj W kwietniu tego roku Gmina Wola Mysłowska rozpocznie realizację zadania „ Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska” w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.  Inwestycja polegała będzie na  budowie 55 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 67 instalacji fotowoltaicznych […]

Czytaj dalej
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska

Drukuj Obecnie gmina Wola Mysłowska realizuje zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach : REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.  Konkurs nr RPLU.05.0.00-06-0055/19, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zadanie polega na: –  Wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego, montaż […]

Czytaj dalej

Wartość projektu: 241 223,66 zł

Logotypy projektu

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach : REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Skip to content