Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska

Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska
image_printDrukuj

W kwietniu tego roku Gmina Wola Mysłowska rozpocznie realizację zadania „ Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska” w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.

 Inwestycja polegała będzie na  budowie 55 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 67 instalacji fotowoltaicznych wytwarzające energię elektryczną, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wola Mysłowska na działkach osób fizycznych zadanie ma być zakończone w 2022 roku.