Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska

Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska

DrukujW kwietniu tego roku Gmina Wola Mysłowska rozpocznie realizację zadania „ Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska” w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.  Inwestycja polegała będzie na  budowie 55 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 67 instalacji fotowoltaicznych wytwarzające […]

Czytaj dalej

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska

DrukujObecnie gmina Wola Mysłowska realizuje zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach : REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.  Konkurs nr RPLU.05.0.00-06-0055/19, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zadanie polega na: –  Wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego, montaż przewodu […]

Czytaj dalej
Logotypy projektu

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach : REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Skip to content